Neřesti naší mysli a co s nimi udělat?

women-697927_1920Stres a špatná nálada nevznikají jen na základě nepříjemných životních událostí. Jsou to ve velké míře taky návyky naší mysli, které rozhodují o tom, zda se budeme cítit blaženě nebo pod psa. Denně máme v průměru 60 000 myšlenek. To je docela síla! A taky velmi intimní záležitost, protože do hlavy nám nikdo nevidí. Neřesti naší mysli – tak pojmenovávám myšlenky, které z dlouhodobého hlediska vytvářejí napětí a stres. Máme je všichni. Někteří méně, někteří více. Jaké jsou největší “neřesti, kterými si vytváříme stres? Naši mysl zatěžujeme zbytečně a z dlouhodobého hlediska si ubližujeme, když:

  • vytváříme katastrofické scénáře budoucnosti
  • máme o sobě pochybnosti
  • srovnáváme se s ostatními
  • přemýšlíme o minulosti
  • neustále hodnotíme lidi, situace
  • obviňujeme ostatní
  • přemýšlíme nad něčím, co nemůžeme změnit
  • ztotožňujeme se s pocity
  • bereme vážně naše myšlenky

Většina z nás tyto neřesti má a mnohdy naskakují zcela automaticky. Ti, kteří jim nedávají prostor, nebo je transformují, jsou v životě šťastnější. Nemůžeme čekat, že se jich zbavíme – můžeme je ale postupně měnit! Vytvářet nové myšlenkové pochody, které budeme používat čím dál častěji, až pomaličku nahradí tyto neužitečné neřesti.  A jaké myšlenky jsou tedy užitečné – prospěšně pro naši mysl, pro to abychom se cítili dobře? Jsou to myšlenky, které aktivují v našem mozku pocit štěstí. Když je budeme používat často – budeme se cítit více v klidu, relaxovaní a radostní. Dneska si představíme jednu super myšlenku. Tou je moje oblíbená myšlenka – přání : ať jsou všechny bytosti šťastné! Ideální je toto přání dělat od srdce – tak má největší sílu. Pro ty, kterým je toto myšlenka z jekéhokoli důvodu proti srsti, nebo se zdá být naivní, či ezoterická objasním tedy zjednodušeně, jak funguje v našem prožívání. Když se v myšlenkách soustředíme na štěstí, aktivují se v mozku oblasti spojené s prožívaní štěstí. Takže nezávisle na tom, jestli bytosti budou, nebo nebudou šťastnější, tím že kultivujeme toto přání – my rozhodně šťastnější budeme – protože jsme aktivovali oblasti v mozku spojené se štěstím. Proto kdykoli naši mysl nachytáme u nějaké té neřesti – zkusme se na chvíli zastavit a udělat v duchu toto přání. Nejdřív si však musíme všimnout, co se v naší mysli děje – k tomu nám můžou pomoci jednoduché mindfulness techniky, jako třeba “zastavení – návrat do přítomnosti” (viz. předchozí článek na blogu).

TIP: Pomohou nám lidi. Pokud pracujete s lidmi, potkáváte je třeba na ulici nebo v tramvaji, místo přemýšlení o jejich účesu, hodnocení, srovnávání,místo myšlenek “co by, jakby, kdyby” zkuste si jednoduše přát, ať jsou tito lidé šťastní. Můžeme si přát zcela osobně: Ať tento člověk, se kterým zrovna mluvím (kterého vidím atd.), je šťastný! Nejen že se budeme cítit lépe, ale začneme i s okolím lépe vycházet.

Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.