Lidé kongresu

Veronika Allister

Veronika je biohacker, experimentátor a velký dobrodruh. Je spoluzakladatelkou projektu Code of Life, podcastu Forbidden Talk, instruktorkou dechových technik a chladové terapie. V rámci biohackingu se specializuje na spánek a chlad. Je zastánkyní holistického fitnessu a inovativních metod v oblasti zdraví. Občas běhá ultramaratony, dost často se koupe v ledových vanách a neustále zkoumá, testuje a posouvá svoje hranice. Protože má dlouhé vedení, tak několikrát vyhořela, prožila si různé chronické nemoci, deprese, několikrát překonala různé závislosti a nádorová onemocnění. Život jí zachránila cesta, na které se neustále učí hořet pomalu.
www.horpomalu.cz, www.codeoflife.cz

Jak si optimalizovat svůj den (základy)

Ráno si dát hodinku jen pro sebe – dát si ráno meditaci se zádrží dechu a PC svalu – předtím si dát cordyceps (adaptogenní léčivá houba) – pomáhá lépe dodávat kyslík do buněk – dát si ráno skákání na trampolíně či jen skákat – prokrvení lymfatického systému – dát si ráno studenou sprchu – chodit hodně na čerstvý vzduch – hýbat se – mikrodosing psychedelik a jiných látek.


Jan Benda

je psychoterapeut, cestovatel, výzkumník a duchovní hledač. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Prošel tréninkem satiterapie, Pesso terapie (PBSP), terapie zaměřené na emoce (EFT), terapie zaměřené na soucit (CFT) a řadou dalších kurzů. Ve své práci však čerpá i ze zkušeností se změněnými stavy vědomí a z intenzivní meditační praxe. Je autorem knih Mystika a schizofrenie a Všímavost a soucit se sebou. Dlouhodobě se věnuje především využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii a seberozvoji, ale i v managementu a leadershipu. 13 let působí jako lektor soft-skills v nadnárodních korporacích. 19 let pracuje jako psychoterapeut. 22 let medituje. Rád cestuje do jihovýchodní Asie a do Jižní Ameriky. Nějakou dobu žil jako buddhistický mnich na Srí Lance. Nyní objevuje moudrost amazonských indiánů. Téma mindfulness vyučuje na FF UK v Praze. Věnuje se i vědeckému výzkumu v této oblasti. 
www.jan-benda.com

Mindfulness v historickém kontextu a psychoterapii

S Janem se v rozhovoru dotkneme následujících otázek: Je Mindfulness novinkou dnešní doby? Nebo je s námi už desítky či tisíce let? Je všímavost nedílnou součástí psychoterapie? Meditace 18hodin denně nebo „ostrůvky všímavosti“ během dne? Jaká nebezpečí mindfulness přináší? Jsou laskavost a soucit totéž?


Jan Burian

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem žít plnější a spokojenější život. Spravuji web www.praveted.info a vedu kurzy Mindfulness zaměřené na zvládání stresu a emocí. Nabízím psychoterapii založenou na empatickém naslouchání, prožívání emocí a vnímání těla. Profesně se dále věnuji rozvoji empatie a všímavosti při komunikaci a mediaci sporů. Absolvoval jsem na všímavosti založený psychoterapeutický výcvik a trénink pro lektory MBCT organizovaný Centrem pro mindfulness v Oxfordu. Vedl jsem již desítky osmi-týdenních a víkendových kurzů mindfulness nejen pro širokou veřejnost nebo firmy, ale např. i ve vězení. … sbírám odvahu, abych si připustil nedostatky a dokázal je ocenit jako příležitost k růstu. Protože lotosy rostou z bahna. Učím se zůstat s tím, co se děje právě teď. Dotýkat se toho, co je tak nepříjemné, že před tím uhýbám … a pouštět to, co je tak příjemné, že na tom ulpívám.

Mindfulness a emoce

Emoce můžeme vnímat jako důležité signály, které sdělují, co nám chybí nebo co naopak dostáváme. Abychom emocím porozuměli, můžeme se zájmem a respektem začít zkoumat, jak se emoce projevují v těle. Důležité je abyste zkoumali jen emoce, které nejsou příliš silné a zahlcující, a jen tehdy, když se na to cítíte dostatečně stabilní. Pokud budete respektující vztah k emocím cvičit a rozvíjet, umožní Vám to prožívat emoce s jejich živostí a silou, aniž byste přitom ztratili vyrovnanost a svobodu zvolit v dané situaci tu nejvhodnější odpověď.


Eva Césarová

Psychonautka s jasným záměrem hlubokého sebepoznání, milovnice hudby, zpěvu, slovíčkaření a psaní, spoluzakladatelka České psychedelické společnosti, studentka Adiktologie na 1. Lékařské Fakultě UK, mediální asistentka výzkumníků psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví a PSYRES Nadačního fondu pro výzkum psychedelik.
www.czeps.org

Mindfulness a psychedelika

Na cestě k vědomému bytí snad všechny „hledající“ zastihne jedna stejná otázka, a to: „Kdo jsem?“ Mindfulness i psychedelické zkušenosti mají mnoho společného. Obojí nás vede k sebepoznání, k poznání toho, odkud pochází naše naučené chování, jaé externí okolnosti ovlivňují naše současné bytí.. Obě cesty nám umožňují pozorovat, co se v nás děje a poodhalovat příčiny, kořeny původu emocí a dalších procesů. Psychedelická zkušenost otevírá brány do nitra člověka. To za jakých okolností, jakým způsobem a kam až se rozhodneme dojít je jen na nás. Ve změněném stavu vědomí máme možnost nahlédnout na své vzorce, programy, či procesy ještě z jiného úhlu pohledu a v případě, že jsme schopni zkušenost adekvátně integrovat, můžeme sami sebe zásadně pozměnit – stát se tím, kým doopravdy jsme.
Jaké jsou styčné body mindfulness a psychedelické zkušenosti? Co všechno psychedelická zkušenost zahrnuje a nabízí? Jaká psychedelika se v současnosti zkoumají a jaké jsou predikce do budoucnosti?


Michaela Dušková

Od mala jsem se věnovala sportu. Hlavní roli dlouhou dobu hrála moderní gymnastika a v zimě snowboard. Na chronické bolesti a následky jednoho úrazu jsem si zvykla a další sportování tomu přizpůsobila. Časem jsem ale objevila Feldenkraisovu metodu. Místo snahy napodobit „správný nebo dokonalý“ pohyb jsem se najednou začala učit vnímat jaký můj pohyb vlastně je a postupně si uvědomovat, jaký pohyb je mi příjemný. Časem jsem pak navíc došla k tomu, že moje sportovní omezení, by mě nemusela provázet napořád. To už bylo během výcviku, na který jsem nastoupila a dnes již díky němu můžu vést veřejné skupinové lekce.

Jak chutná pohyb – Feldenkraisova Metoda

Feldenkraisova metoda má dvě formy: skupinové lekce ATM (z angl. Awareness Through Movement, překládané jako Pohybem k sebeuvědomění) a individuální lekce FI (Funkční Integrace). Při cvičení je kladen důraz na individuální prožitek pohybu, a tak jde o pomalé jednoduché pohyby, často v leže či v sedě. Můžete se dozvědět, čím jsou tyto dvě formy Feldenkraisovy metody charakteristické nebo odkud má tento, pro nás tak těžko vyslovitelný, název. A rovnou si také vyzkoušet krátkou praxi ATM.


Michal Dvořák

CFM Qualified MBSR Teacher
Učím to, co sám žiji, pravidelně medituji a využívám mindfulness v příjemných i náročných situacích, které mi život přihrává. Mindfulness mi dodává klid, pomáhá mi zvládat stres, uklidnit hlavu a dává mi důvěru v sebe i život okolo mě. Absolvoval jsem mindfulness teacher program na UMASS Medical School (USA), pětiletý psychoterapeutický výcvik (SUR). Kromě kurzů mindfulness se zabývám i tím, jak měnit závislostní vzorce na jídle či technologiích.
www.bemindful.cz

Midfulness a závislosti

Jedna z tendencí naší mysli je tvořit si závislostní vzorce na rozličných věcech: na práci, mobilním telefonu, sociálních médiích, určitém typu jídla, vztazích, sportu, pochvale atd. Najednou máme dojem, že nemůžeme jinak, že musíme naplnit naše (závislostní) potřeby, touhy, chutě… Jak takovéto závislosti vznikají? Proč jsou některé věci návykovější než jiné? A jak vzdorovat a hlavně měnit naše zažité závislostní vzorce? To vše bude tématem našeho rozhovoru. Kromě toho si i prakticky vyzkoušíte jak si tyto závislosti pojmenovat a jak s nimi pracovat.


Kami Dvořáková

Vývojová psycholožka a certifikovaná lektorka kurzu všímavé sebelaskavosti. Ráda se směji, užívám si drobností a mám prostě ráda lidi. V rámci svého cestovatelského období mimo ČR jsem měla krásnou příležitost vystudovat magistra na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a doktorát na Pensylvánské univerzitě v oblasti výzkumu prevence a podpory duševního zdraví. Také jsem se několik let věnovala rodinné terapii pro rizikové a ohrožené děti a dospívající. V té době jsem se rovněž začala věnovat všímavé sebelaskavosti jako hlubokého zdroje sebedůvěry a vnitřní stability. A jsem na sebe pyšná, že jsem si splnila svůj sen, a jsem oficiálně certifikovaná učit kurzy všímavé sebelaskavosti (v originále Mindful Self-compassion), v současné době jako jediná lektorka v Čechách.
www.vnitrnibezpeci.cz

Paradoxy sebelaskavosti

#1. Čemu se bráníme, to přetrvává. Aneb co nechceš, to máš.
#2. Co procítíme, to se může uzdravit. Díky otevřené a laskavé pozornosti.
#3. Když to přijmeš, tak se to hne. I když jen přijmeš, že to teď přijmout nemůžeš.
S Kami Dvořákovou si budeme povídat o paradoxu laskavého přijetí toho, co přijmout nejde. Jak nás náš vnitřní laskavý hlas může pohladit, když je nám ouvej, a jak si lze s laskavou vnitřní motivací a podporou plnit své sny a touhy.


Mgr. Šimon Grimmich

Učím 8 týdenní kurzy mindfulness (MBSR a MBCL, Mindfulness-Based Compassionate Living) a vedu víkendové nebo vícedenní meditační retreaty. Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života. Vedle učení se rovněž věnuji překládání, mj. knih věnovaných mindfulness a meditaci. Působím jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Vystudoval jsem filosofii a religionistiku na FF UK v Praze, kde dále pokrač
uji doktorským studiem religionistky.
www.vnitrniprostor.cz

Mindfulness a změna pohledu na vlastní já

Jak meditace mění pohled na naše já? A co je to vlastně pohled na naše já a kdo je to já? A jak nám meditace a mindfulness mohou rozvíjet větší vnitřní svobodu a uvolněnost.


Vojta Hlaváček

Vystudoval jsem obecnou biologii na Přírodovědecké fakultě UK, ale už od začátku studia se věnuji neurovědám. Působím jako student na Fyziologickém ústavu AVČR oddělení neurofyziologie paměti. Mou největší vášní je vědomí a vesmír. Každopádně jsem se skrz studium a fascinaci dostal k mnohému co mě zajímá od nutričního zdraví po filosofii, psychologii, systémovému myšlení, systémům utváření smyslu ve světě a biohackingu. Ve vědě je ohromné množství informací, které můžeme využívat v našem životě a radikálně si tím zlepšit subjektivní zkušenost s prožíváním reality. Proto mě tohle také baví překládat do řeči, které může porozumět každý. O tomhle všem si povídám s kamarádem a kolegou Kryštofem Jarmarem na našem podcastu Brain We Are, který nedávno dosáhl 500 000 poslechů. Spoluzaložili jsme také s úžasnými lidmi společnost, která se přímo věnuje biohackingu – Code of Life.
www.brainya.org, www.codeoflife.cz

Mindfulness a mozek plus Chili meditace na závěr

Naše evoluce a fakt, že jsme se narodili do tohohle světa a stáhli si z něj (společnosti, rodiny, přátel) jakýsi software, automatické reakce na kterých teď jedeme, může přinést problémy do našeho života, do naší subjektivní zkušenosti. Všímavost dělá s naším mozkem a tělem úžasné věci. Díky ní si tento software začneme uvědomovat, měnit, aktualizovat. Umožní nám potřebnou změnu perspektivy, uvědomění, že si žijeme jako králové. Popovídáme si o všímavosti a vděčnosti, dotkneme se biohackingu, parasympatiku a sympatiku a zakončíme vše Chili meditací.


Veronika Hurdová

Vždycky jsem byla ve spoustě věcí „ta divná“. Na rozdíl od svého 15letého já se za to dnes už nestydím. Mám víc dětí než rukou. Gréta, Marián a Janek se jmenují. Ty děti, ne ruce. Když děti spí, píšu blog Krkavčí matka. A protože jsou všichni tři dobří spáči po mamince, napsala jsem po nocích ještě 12 knížek pro dospěláky i pro děti. Miluju les, nohy v teple a mého muže Honzu, který na mě čeká v nebi. Děsí mě pobytové zájezdy, snahy o škatulkování a nesmířliví lidé se zavřenými hlavami.
www.krkavcimatka.cz

O obyčejnosti, nehodnocení, laskavosti


Kačka Hyská

milovnice v přítomnosti, inspirátorka a otužilkyně

www.behereandnow.org

Dvě tváře až moc hodného člověka

Jaká úskalí přináší být příliš hodný a proč je třeba zaměřit svou pozornost také dovnitř, nejen na neutuchající snahu zavděčit se všem. Jaké to má na nás dopady a jakými kroky se z toho můžeme dostat. Na závěr vedená meditace na práci s vnitřním kritikem a tip jak ji rozvinout po dalším používání.


Jiří Charvát

Vedl tým copywriterů. Pak vykouřil halucinogenní žábu, zjistil, že neexistuje a skutečnost je jenom lunapark, kde si může prožít cokoli, čemu uvěří. Tak teď píše to, co lidem nenakládá, ale ulevuje: humor, příběhy, stand-up comedy, poezii a komediální přednášky na míru události (tzv. mind-upy). Moderuje, přednáší o seberozvoji, učí improvizaci. Jeho misí je skrze slzy smíchu doručit katarzi: „Jé, já v tom nejsem sám/sama?!“ a pomoci popasovat se se životem obejmutím třeskuté melancholie.

Všímavost jako proud zkušeností který se prostě děje


Martina Chomátová

Máma 3 dětí, lektorka jógy, autorka knih o dospělácké hravosti a dětské všímavosti a zakladatelka spolku Play Everyday. Spolu s manželem pořádá workshopy Wim Hof metody.
www.martinachomatova.cz

Krizové situace jako brány k moudrosti

V životě se zuby nehty snažíme prožívat jen krásné momenty, plnit si sny a věnovat se tomu, co nám dělá radost. To je vše velkou součástí našeho života. Ale i ty okamžiky náročné. A právě díky prožití velmi náročných chvil plně, s přijetím a laskavostí, můžou nastat v našem životě obrovské změny. Takové změny u mě nastaly díky několika zranění v rámci závodního snowboardcrossu, po narození prvního dítěte v podobě poporodních depresí, ale i vyhoření při péči o tři děti, domácnost a podnikání. Náročné situace jsou pro mě obrovskou branou k opravdovosti, citlivosti a moudrosti.


Andrej Jelenik

Psycholog, terapeut, kvalifikovaný lektor mindfulnesss (MBSR, MBCT) a laskavosti (MBCL) www.mindful.sk (osobná stránka) a www.mindpark.sk (portál o mindfulness). Více jak 12 let aktivně pracuji v oblastech psychologie, osobního rozvoje a zvládání stresu. Jsem certifikovaným lektorem několika sekulárních programů mindfulness (všímavosti). Absolvoval jsem 1,5 roční trénink učitelů Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) v německém institutu IAS, výcvik Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) v německém Achtsamkeitsinstitut Ruhr, výcvik Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) ve Velké Británii, výcvik Compassion Focused therapy a řadu dalších vzdělávacích kurzů. Mimo to je více jak 15 let vzdělávám procesově-orientované psychoterapii a dalších terapeutických metodách. Zajímám se o různé způsoby kultivace uvědomění a radostného života, bojová umění, dobré knihy, hory i moře.

Temné stránky mindfulness

Pri dnešnej popularizácii mindfulness sa stále málo hovorí o náročných zážitkoch a aplikáciach meditačnej praxe, kde mindfulness prístup nemusí stačiť, byť prospešný či dokonca môže škodiť. V rozhovore budeme hovoriť o náročných zážitkoch, o dôležitosti trauma-senzitívneho pohľadu na prax a význame súcitu.


Mgr. Jana Kastnerová

Jana je psycholožka, která svoje vzdělání rozšířila o psychoterapeutický výcvik, metody body-terapie propojující psychiku s tělem, koučování a učení všímavosti – mindfulness. Její klientela je pestrá. Od jednotlivců a veřejnosti po korporátní firmy. Od malých dětí po seniory, ženy a muže v různých etapách života osobního i profesního. S klienty pracuje individuálně, ale také v rámci firemních projektů a rozvojových seminářů. Propojila své znalosti s dalšími odborníky z oboru péče o lidské zdraví a psychiku a založila společnost Balance Centrum. I když se věnuje psychice a věcem abstraktním, je pro ni důležitý vědecký základ a pevná půda pod nohama. Učí sebe a své klienty žít vědomě, a že zázraky se nedějí jen tak, ale jako důsledek něčeho. Ideální je, když tím impulsem k zázraku jsme my sami. Její typická věta je: „Když se chceme věnovat duši a duchovnu, je dobré, když to má nožičky na zemi.”
www.balancecentrum.eu

Mindfulness jako součást života i profese psychoterapeuta


Lilia Khousnoutdinová

Vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a následně k tomu přidala Gender & Development na London School of Economics. Publicistka, návrhářka, cestovatelka (a duší revolucionářka), hluboce zamilovaná do Bhútánu, kam vede i výpravy a vypomáhá s několika projekty v rozvojovém a charitativním sektoru. Spoluzakladatelka Ecstatic Fashion, Ecstatic Travel a několika dalších extatických projektů pod značkou Ecstatic.cz Členka správní rady a zakládajícího týmu Nadace Šťastné Česko a Friends of Bhutan: Czech Republic.
Kněžka ceremonialistka. Osmým rokem vede výcvik kněžek v ČR.
www.knezkabohyne.cz

Pocta Nicnedělání

V naší západní společnosti je tlak na to, abychom byli produktivní, něco vytvářeli. Od toho často odvozujeme svou hodnotu. Když se podívámé na cyklické pojetí času, fázi tvořivou střídá fáze odpočinková. Aby mohla přijít tvořivost z nitra, potřebujeme i klid a zanoření se do sebe.


Mgr. Katarzyna Korda Jedzoková

Jsem… psycholožka, psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně-behaviorální terapii, cestovatelka, učitelka Mindfulness, máma 3 dětí, milovnice života, nezkrotná bytost. Dlouhodobě se věnuji využití meditace mindfulness (všímavosti) v individuální terapii i běžném životě. Současně vedu skupinové tréninky této metody, vyučuji ve výcviku budoucích terapeutů, i v privátní léčebně závislostí.
Do své práce ráda začleňuji terapii dobrodružstvím, prožitkové techniky a práci s tělem. Miluju lidi,  přírodu a pohyb. Má práce je mou vášní i fascinací – je to dobrodružství objevování skrytého potenciálu a rozvíjení vnitřní svobody sebe i ostatních.
www.mindfullife.cz

Mindfulness a otužování


Jana Kyriakou

Jsem věčná studentka těla, mysli a života s hip-hop rytmem Beyoncé! Jsem vděčná, že mám možnost již přes 20 let studovat, praktikovat a učit mnoho různých metod vědomého pohybu a meditace. Na této cestě jsem si prošla neúctyhodným chováním a vztahem ke svému tělu. Po nalezení sebepřijetí a seberespektu je mou misí vést k láskyplnému přístupu k sobě i druhé. Profesně jsem pomohla stovkám dospělých, mladistvých a dětí, aby se cítili dobře ve svém těle, aby se spřátelili se svou myslí a aby našli sílu a sebevědomí žít naplno a s radostí. Pracuji s klienty na základě jógy – jógové terapie a jógové psychologie, jsem lektorka pilates, mindfulness a tance a facilitátorka programu Embody Love Movement®, který se zabývá otázkou body-image a cesty k sebepřijetí a sebelaskavosti.
www.janakyriakou.com

Body-image, vztah k tělu a mindfulness

Ke stresu a úzkostem moderní doby plné soutěžení patří i to, že jsme neustále bombardování instrukcemi jak vypadat. Zdraví a úspěch jsou nám mediálně prodávány jako určitý druh vyformované postavy či „efektivní“ diety. V médiích, v konverzacích u stolu, a bohužel někdy i v ordinacích zdravotních odborníků jsou často zdravý a přirozený pohyb i strava zaměňovány za hubnutí a strach z tloušťky. Nejde o to naštvaně „bojovat“ proti společenským a mediálním kampaním. Protože neustálý boj i v našem těle navozuje stresovou reakci a to zdraví a pohodě nepomáhá. Můžeme se však na ten náš osobní vztah k tělu podívat skrze mindfulness/všímavost a pokusit se sebekritiku přeměnit v sebelaskavost. A teprve až přijmeme své vlastní tělo, můžeme skutečně vidět i ostatní s respektem. Transformovat vztah k tělu není jednoduché a schopnost laskavé všímavosti k tělu i k tomu, jak o něm mluvíme, či smýšlíme, nám může být v procesu sebepřijetí velkým pomocníkem. Začít můžeme třeba tím, že svému tělu vyjádříme vděčnost za to, co pro nás každý den dělá.


František Lomský

František Lomský se věnuje praxi mindfulness 20 let, účastnil se desítek retreatů se zkušenými učiteli v Česku i v zahraničí. Těžiště jeho zájmu je v rozvíjení bdělé pozornosti v každodenním životě, do kterého vnáší porozumění fungování lidské mysli a přirozenou laskavost. Od roku 2019 se věnuje koučinku, v němž rovněž hojně využívá všímavou pozornost. Od roku 2010 vede v Pražském buddhistickém centru Lotus skupinové meditace a podílí se na pořádání meditačních kurzů.
www.mindfulcoaching.cz

PŘÍTOMNOST, která pojme VŠE

V mindfulness výcviku či v meditaci se vše točí okolo plného prožití přítomného okamžiku. Co je ale samotná přítomnost? Tečka na nekonečné časové ose, anebo něco jiného? Můžeme žít mimo ni? A jak je propojena s naší minulostí a budoucností?


Terez Machová

Jsem milovnice vůní a všímavosti – ukazuji lidem cestu, jak se vůněmi dostat k sobě. Vnímám ženskou cykličnost a směřuji ženy k jejímu respektování. Ctím působení aromaterapie na lidskou duši a dávám přivonět k moudrosti vůní. Proplouvám přirozenými vlnami bytí a propojuji je s mindfulness praxí. Provázím ženy v on-line Klubu Vůněmi k sobě, který jsem založia, protože tak mi to celé dává smysl.
www.aromaterapiehabibi.cz

Mindfulness meditace s vůní

Ve videu společně nahlédneme do světa vůní a prozkoumáme, jak spolu vůně a mindfulness přístup k sobě souvisí. Dám vám 5 tipů na vhodné éterické oleje, které můžete přizvat k meditaci a na závěr mám pro vás krátkou meditační mindfulness praxi s vůní eukalyptu.


Štěpán a Melanie Matějkovi

Jsme 6členná rodina žijící na venkově v Jindřichovicích pod Smrkem. V naší rodině stojí radost ze života a zdravý životní styl na 1. místě. Alternativní léčebné metody, zdravý Mindset a vše kolem sebeuzdravných mechanismů sledujeme již více než 15 let. Vyvstal nám před očima celostní obraz, který nám přijde tak důležitý, že jsme se rozhodli sdílet s vámi naše zkušenosti na stránkách www.silaprozivot.com a stejnojmenném YouTube kanále.
Jsme autoři několika knih a online kurzů na témata divokých bylinek, klíčení, kvašení, stravování v souladu z přírodou a detoxikace organismu. S velkým úspěchem jsme pořádali online konference Detox kongres a Kongres Uzdrav se, kterých se zúčastnilo více než 20 tisíc diváků. Naší vizí je, podpořit vás vzít zdraví a život opět do svých rukou. Tím plně vezmeme i zodpovědnost nejen za náš život, ale i za celou naší planetu!

Mindfulness a naše kořeny v přírodě


Niky Melia

Jsem žena, partnerka, máma a tvůrkyně. Praxe všímavosti mi pomáhá život prožívat a ne přežívat. Před 20 lety jsem se díky buddhistické praxi vydala na cestu sebelásky a přijetí. Pochopila jsem, že osvícení neznamená absenci problémů, ale schopnost, si na ně posvítit. Později jsem poznala i praxi mindfulness a díky ní si všimla, že mám i tělo, dech a myšlenky a že jsou báječnou součástí mého života. Ve svém projektu Umělkyně života inspiruji ženy, aby si všimly svého ženského těla a proměnlivé energie a pochopily, že si nic nemusí zasloužit. Že být sama sebou je víc než dost.

V rytmu ženy – Mindfulness a ženský cyklus


Petra Mocová

pracuje jako Gestalt terapeutka a výživová poradkyně. Výživovému poradenství se věnuje ve společnosti STOB, která staví zdravé hubnutí na principech kognitivně-behaviorální terapie. Jídlo je pro Petru jak osobní, tak profesní vášní. Baví ji propojování psychoterapie, jídla a všímavosti. Kromě kurzu MBSR absolvovala také kurz MB-EAT (mindfulness-based eating awareness training), zaměřený na všímavé jedení. www.petramocova.cz

Jídlo, emoce, všímavost

Ve našem rozhovoru bude Petra mluvit o zkušenostech, které jí přináší její práce s lidmi. Ať už se jedná o stravovací návyky obecně, hubnutí, emoční jedení, nebo právě ono zmiňované všímavé jedení. Provede vás také technikou, která je vhodná například pro lidi, kteří trpí psychogenním přejídáním.


Ing. Marcela Rofliková, MBA

Zakladatelka Českého mindfulness institutu a lektorka mindfulness. Pracuje s jednotlivci, společnostmi i dětmi a jejich rodiči. Jejím posláním je inspirovat lidi k TADY a TEĎ a tím jim pomáhat k plnému uptňování potenciálu a větší spokojenosti v životě. V době koronavirové pandemie spolu s kolegyněmi vytvořila program na podporu zdravotníků Jak zklidnit mysl a zvládat stres v době pandemie a prakticky po celou dobu uzavřených škol vede Mindful Mornings pro děti.

Všímavost v nestabilních podmínkách


Mgr. Denisa Říha Palečková

Denisa Říha Palečková přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již mnoha tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrická masáž. Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po 20 letech. Zakladatelka Školy celostní smyslné masáže, Školy šťastného partnerství, prožitkově-vzdělávacího centra ARKAYA® a výcviku CORE TOUCH® pro laiky i profesionály. Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. Vede semináře pro ženy, které ženám pomáhají probudit lásku v sobě a k sobě, vést šťastný a harmonický život a prožívat radost a rozkoš skrze vlastní tělo. Z pohodlí domova se můžete učit a rozvíjet i díky jejím online programům Jak se otevřít do vztahu, Jak uspokojit ženu, Tajemství šťastného vztahu.
www.denisapaleckova.cz

Mindfulness a sex

Zpomalení a přenesení se do přítomného okamžiku nese své ovoce ve všech aktivitách našeho života. Ovšem nikde nenese takový příval potěšení, lásky a vášně, jako je tomu při milování! Zapomeňte na “starý” způsob sexu a celoživotní návyky honby za vzrušením a orgasmem. Když si dovolíte se zastavit a naplno vnímat, objevíte nové hloubky vášně i lásky.


Kamil Schuster

Moje jméno je Kamil Schuster. Jsem lektor Mindfullness, věnuji se Procesově orientované psychoterapii, psychologii nevědomí a mnoha dalším směrům psycho-spitituálního rozvoje. www.kamilsch.cz

Všímavost ke smrti a pomíjivosti

Mé téma se týká fenoménu smrti, jako základní veličiny při práci s připoutaností. Obyčejně je v populaci západních civilizací vnímána smrt jako něco strašného a nežádoucího. Proto se strach z jejího příchodu vždy obrací proti nám. Jsem přesvědčen, že základem této nevole ke smrti, je naše všudypřítomná připoutanost – tedy v podstatě sobecká láska. Jak však milovat život bez připoutanosti k němu? Jak se nevázat na věci tolik potřebné k současnému způsobu života, jako jsou např. peníze. Jak plynout, ale nepropadnout lhostejnosti. O tom, jak nám může pomáhat POZORNOST a VŠÍMAVOST v oblasti závislostí, které nás zbavují svobody i BYTÍ V PŘÍTOMNOSTI bych se rád podělil na Mindfullife on-line konferenci. Přidám i malou Vnitřní práci – meditaci na smrt a puštění „Až na kost“.


Sofia Sundari

Sofia je mezinárodní učitelkou tantry, lásky a sexuality. Mnoho let se věnovala intenzivní praxi jógy, meditace a tantry. Dnes cestuje po celém světě a pořádá kurzy tantrické a taoistické sexuality. Je autorkou bestselleru Osvobození do orgasmu, zakladatelkou Školy kněžek a tvůrkyní několika online-kurzů. Učí, jak prožívat otevřenou, bezostyšnou erotičnost a otevírat se vnitřní svobodě. Odbourává přesvědčení o sexualitě, emocích či životě, která nám často brání doopravdy žít a obnovuje propojení mezi sexualitou a spiritualitou.
www.sofiasundari.com

Mindfulness je orgasmická

Se Sofií odložíme klasické představy a očekávání spojení s orgasmy. Opustíme přesvědčení, že je to „pouhé“ intenzivní vyvrcholení sexuálního prožitku a otevřeme potenciál potěšení a rozkoše v každičkém okamžiku našeho života. Když si dovolíme opustit zajeté koleje a zaktivujeme své smysly, můžeme začít objevovat opravdové poklady v každodennosti.


Terka Ševčíková

Jsem žena a máma. Jsem máma, která skrze vlastní zkušenost přišla na to, že mateřství je tou nejhustější cestou sebe-rozvoje a moje tělo nejlepším kompasem na ní. S více než dvaceti lety ve vzdělávání a provázení sebe i druhých se dnes zaměřuji hlavně na praxi, která je tak malá a jednoduchá, že se lehce může stát každodenní. Zároveň zprostředkovávám ženám setkání s jejich stíny, zejména v oblasti ženství a mateřství a ty jim pomáhám uvidět, přijmout a integrovat na emoční a fyzické rovině tak, aby se z nich stali ti nejlepší přátelé a životní pomocníci.
Své, nejen mateřské, zkušenosti sdílím na „sem-tam blogu“ #hustamama.
www.terezasevcikova.com

Hustá máma

Povídání o tom, že velké změny přichází po malých krůčcích. Že spokojenost nepřinese dosažení ideálu, ale soucit a laskavost především sama k sobě ve chvílích, kdy se náš ideál zdá být v nedohlednu. O tom, že i vysněné dítě můžeme mít někdy chuť odložit, ale když mu to dovolíme, že nám do života přinese ten skutečný sebe-rozvoj. A že každá máma je hustá přesně taková jaká je, už jen proto, že své mateřství zvládá tak nejlépe jak umí tady a teď. Tátové, prosím přeložte si do mužského rodu 🙂


Markéta Štěpánková

Jsem léčitelkou lidských srdcí. Jemným dotykem nechávám odejít z vašeho těla psychické napětí, tíhu, sevřenost a ztuhlost. Propojením technik všímavosti k sobě mindfulness, prací s tělem a srdcem, ukazuji, jak vrátit do života radost, lehkost, šťavnatost a extázi. Provázím k vyživující a podporující stravě na cestě laskavosti a citlivosti k sobě. Podporuji rodiny v období těhotenství, porodu a šestinedělí.Práce je mi vášní a posláním. Více o mě a mé práci najdete na webu
www.marketastepankova.cz

Jak otevřít své srdce

Povídání o tom, jak otevřít své srdce, tak aby se pro nás stalo zdrojem lásky, síly a laskavosti, kdykoli potřebujeme. Nehledejme kolem sebe, venku, ale zaměřme pozornost ke svému nitru a uvnitř nás samých najdeme vše, co hledáme. Pojďme zkusit dát pozornost svému srdci, které jsme dlouho přehlíželi. Jde o jednoduchou techniku, která má ohromný dosah pro váš život a spokojenost. Doteky jsou naší přirozeností a potřebou. Občas je k nim dlouhá cesta z uzavření a ztuhnutí v těle. Neradi se dotýkáme či necháme druhé se nás dotýkat. Můžeme se zkusit pro začátek dotýkat sami sebe. Prozkoumat naše reakce, zvědomit si, jak to s tím dotykem máme. Postupně, díky dotekové sebepéči, můžeme cítit větší citlivost a vnímavost ve svém těle a užívat si blahodárnost pohlazení, obejmutí či jiného dotyku i s druhými. Zkusili jste se někdy pohladit, poděkovat svému tělu za vše, co pro vás dělá?


Mgr. Věra Švach

Představuji vám cestu ke spokojenějšímu a radostnějšímu životu v přítomném okamžiku. Jsem mámou tří dětí, manželkou a dlouholetou podnikatelkou. Žila jsem tři roky v Šanghaji a nyní žiji s rodinou v Berlíně. Jsem motivátorkou a inspirátorkou šťastného a radostného života, trenérkou mindfulness a zakladatelkou projektu Happier by Vera. Vytvořila jsem úspěšný koncept „10 denní Happiness Challenge“ – šťastné výzvy, skrze které provázím online prvními kroky na cestě k radostnější každodennosti. Kombinuji prožitkové aktivity pro uvolnění těla, mysli i otevření duše pro život ve větší lehkosti, radosti a v naplnění. Navracím lidi na jejich cestu vášně, seberealizace a štěstí a to vše v běžném, reálném životě. Kombinuji techniky ze Západu i Východu a vytvářím unikátní mix praktických, lehce a okamžitě aplikovatelných dovedností. Vše doplňuji praxí všímavosti (mindfulness) a meditací v jejích rozličných formách.
www.verasvach.com

Praktická mindfulness pro mámy

Inspiruji ženy k tomu, aby se vymanily z role oběti celého procesu. Vysoukaly se z kazajek nefunkčních vzorců mateřství a byly více samy sebou. Aby žily ve větší lehkosti a radosti. Pro sebe samé. Pro jejich děti, jejichž budoucnost máme nyní ve svých rukou. Pro své manžely při tak náročných zkouškách manželství, jaké představuje mateřství. A hlavně pro sebe samé. Protože náš život, naše spokojenost, naplnění a štěstí jsou nejdůležitější. Ať už si to přiznáme, nebo ne. Pomůžu Vám začlenit do běžného života ověřené techniky a praktické dovednosti, díky kterým začnete prožívat svůj každodenní život ve větší spokojenosti, radosti, lehkosti a naplnění.


Marie Tilšarová

Jsem Žena, která tak dlouho hledala své místo na světě, až jsem ten svět začala objevovat v sobě. Žena, která se nebojí projevit své pocity a říct svůj názor. Milující maminka dvou dětí, manželka jednoho muže, muzikantka a inspirátorka. Lektorka Mindfullnes ve výcviku.Jsem Žena,která tak dlouho hledala své místo na světě, až jsem ten svět začala objevovat v sobě. Žena, která se nebojí projevit své pocity a říct svůj názor. Milující maminka dvou dětí, manželka jednoho muže, muzikantka a inspirátorka. Lektorka Mindfullnes ve výcviku.

Deprese, úzkosti, umírání a nevědomé minfulness praktiky

– od puberty úzkosti, které po porodu dcery přerostly v deprese.
– umírání na neexistující nemoce, pohlcující strach z vykonstruovaného.
– pocit, že štěstí neexistuje a nebo se nemůže prožívat, protože se stejně brzo něco pokazí.
– antidepresiva, alkohol, „útěky“.
A postupná cesta z toho bahna ven.  Pomocí laskavosti k sobě, zdrojování v přírodě a bytí TADY A TEĎ. Mindfulness  praktiky jsem používala ještě dřív, než jsem vůbec tušila, že něco jako Mindfulness existuje a pak jsem jednoho dne potkala Kashu a mé dosavadní konání dostalo i název.


Jana Urbánková

Jsem máma 3 dětí údolí v Rožnově pod Radhoštěm. Profesí dula a laktační poradkyně, která pomáhá ženám a jejich partnerům při cestě k rodičovství už téměř 10 let. Lektorka Mindfulness-Based Childbirth and Parenting Program – MBCP česky Mindfulness pro porod a rodičovství tč. v dlouhodobém výcviku lektorů s povolením vyučovat.
www.mindfulnessporod.cz

Mindfulness pro porod a rodičovství

Mindfulness pro porod a rodičovství vám může dát účinné nástroje k tomu, abyste mohli žít naplněný život v přítomnosti. V našem rozhovoru se podíváme na to, jak se připravit na porod, zmírnit stres a obavy (a taky je dokázat prožívat), jak se naučit pracovat s bolestí, rozvíjet komunikaci mezi partnery nebo jak říci poskytovateli péče, co je pro mě v danou chvíli to nejlepší. Nenabízím univerzální návody, neřeknu vám, co je správné a co špatné. Na to přijdete vy sami svou pravidelnou praxí v přítomnosti. Protože váš život za vás nikdo žít nebude a rodit a vychovávat děti budete také jen vy sami.


David Vencl

David Vencl, český freediver, reprezentant a národní rekordman. Aktivně se věnující zdravé výživě a výživě pro sportovce, se zaměřením na přirozenou stravu, superpotraviny a plant based. Instruktor běhu, fitness a freedivingu a učitel TV. Propagátor otužilectví a icefreedivingu.
www.davidvencl.cz

Mindfulness a vrcholový sport

Ve vrcholovém sportu kromě kvality tréninku, stravy a regenerace hraje důležitou roli hlava a její nastavení. Jsou sporty, kde stav vaší mysli hraje menší roli a jsou sporty, kde hraje větší roli. Já jsem dospěl ke sportu, kde koncentrace nemůže polevit několik minut a rozdíl není mezi prvním nebo druhým místem na pódiu, ale mezi prvním a posledním – totální vítězství a naprostý propadák. Proto pro se hlavě snažím věnovat stále více času. K tomu mi pomáhá správná stavba stravy, otužování, příroda a třeba dechová cvičení.


Pavel Veselský

S všímavostí se setkal již na začátku 90. let, jako součástí théravadové buddhistické tradice. Od druhé poloviny 90. Let meditoval pod vedením několika učitelů (zejména ct. Ashin Ottama, ct. Sujiva, v poslední době ct. Pemasiri Thera). V současnosti se snaží jemným a nenásilným způsobem uplatňovat mindfulness ve své učitelské a terapeutické praxi.
www.pavelsky.cz

Mindfulness versus tradiční budhistická praxe

Pavel s námi sdílí svou osobní zkušenost v oblasti budhistické tradice a osobní praxe a vzpomíná na živou atmosféru devadésátých let, kdy začínal praktikovat tradici vipassany. V rozhovoru nás obohacuje svým osobním přístupem, kdy uznává o něco tradičnější buddhistickou praxi vícedenních či vícetýdenních retreatů, a zároveň diváky zve k tomu, aby vyzkoušeli tuto praxi a zjistili, nakolik je to pro ně lákavá. Zároveň je Pavel velkým fandou mindfulness, neboť vnímá, že dnešní doba si žádá mindfulness přístup a že tato cesta je praktická pro běžný život 21. století. V rozhovoru rovněž Kasia s Pavlem naťuknou meditaci Mettá, což je oblíbený druh buddhistické meditace, při němž je rozvíjena milující laskavost a soucit ke všem živým bytostem. Téma laskavosti je v mindfulness praxi čím dál rozšířenější pojem a může být obohacující podívat se ke zdroji, ze které toto téma laskavosti pochází.


Marek Vich

Mindfulness a sebepoznání je pro mě především životním stylem. Absolvoval jsem desítky seberozvojových i terapeutických programů a meditačních ústraní, včetně 9 a 13 dní terapie tmou. Jsem spoluautorem programu Relational Mindfulness Training (RMT), který pomáhá lidem vnést více všímavosti a laskavosti do mezilidských vztahů a komunikace. V rámci RMT jsem proškolil již stovky lidí, některé z nich jsem realizoval ve firmách (např. Microsoft, Google, apod.). V současné době také učím adaptovanou verzi RMT pod názvem „Mindfulness v manažerské praxi“ jako akreditovaný kurz na Vysoké škole ekonomické v Praze (fakulta podnikohospodářská). Na VŠE se také věnuji vědeckému výzkum v této oblasti. Jsem spolu-tvůrcem a jedním z původních zakladatelů Mindfulness Clubu a každoročně jsem členem organizačního týmu MindfulnessCONu. Mezi mé hlavní zájmy patří meditace, jóga, četba, DJing a tanec.
www.mindfulnessclub.cz

Mindfulness a divokost


MUDr. Jan Vojáček, CFMP

Klasicky vzdělaný lékař na LF UP Olomouc, ale na klasické dráze dlouho nevydržel. Přestal mu dávat smysl povrchní pohled na nemoc pouze z nějaké škatulky, či dogmatu. Postupně v něm rostla vášeň pro hledání příčin vzniku onemocnění a také zájem o člověka v celé jeho komplexnosti, hloubce a individualitě. Díky tomu našel v Americe obor, který jeho vášeň naplnil. Je jím tzv. funkční medicína a stal se jejím certifikovaným praktikem. S každým klientem se vydává na cestu za poznáním příčin vzniku jeho potíží a jejich nápravě. Aplikuje do praxe nejnovější vědecké poznatky a zjištění o fungování lidského organismu. Je průvdocem lidem zpátky ke zdraví a rovnováze.

Mindfulness do Hloubky

S Honzou Vojáčkem, lékařem funkční medicíny, jsme se bavili o automatických vzorcích a reakcích, našich zdrojích o tom co nám škodí, našem mozku a smyslech, o pocitu nejsem dost dobrý, o vnitřní síle vykračování ze zajetých kolejí které nám neslouží, o lásce k sobě, rodinných systémech a napojení na sebe, vykračování mimo komfortní zónu a v neposlední řadě o tom, že se nemusíme opravovat. Bylo to velmi osvěžující a inspirující …těšte se.


Zdenek Weber

Zdenek Weber, sociální podnikatel, mentor, autor a facilitátor kruhů a rituálů sociálně spirituálního zdraví. Zakladatel muzskykruh.cz a siladuse.cz

Somatic Experiencing a Mindfulness

Somatic experiencing je perla mezi terapiemi, je to terapie pracující s něčím tak základním jako jsou naše instinkty a jejich jazyk. Mnoho lidí prožilo nějaký druh traumatu, což je vysoce instinktivní událost. Všechny mozky instinktivní, emocionální, racionální, spirituální jsou plně spleteny do jednoho chuchle, který somatic experiencing umí delikátně a efektivně rozplétat. Což nám vrací důstojnost, koherenci a celistvost. Před 15 lety jsem nastoupil ke studiu teto terapie v Londýně a ještě jsem nepřestal. Je to láska na celý život.


Andrea Žilková

Před třemi lety jsem objevila všímavý, soucitný a moudrý způsob bytí. Od té doby se věnuji Mindfulness.
Učím se být všímavá vůči sobě i vůči jiným. Je to pro mě cesta k vnitřnímu náhledu, ke změně zajetých vzorců chování a k udržení odhodlání žít svobodnější život. A taky cesta k laskavějšímu bytí se sebou i s druhými. Pracuju s dětmi i dospělými, vedu skupiny i pracovní týmy. Všímavost využívám v psychoterapeutické práci, rodinné terapii a koučování, kterým se věnuju posledních 20 let. Zaměřuju se na práci s úzkostí a depresí, na práci se stresem, práci s emocemi a na verbální a neverbální komunikaci. V práci v rodinné terapii podporuji rozvíjení citového pouta mezi dětmi a rodiči.
Miluju hory, vyrostla jsem pod Tatrami, aktuálně mám kořeny zapuštěné v Podkrkonoší. Jsem obdivovatel přírody. Miluju život ve všech jeho podobách a odstínech. Baví mě rozhovory s lidmi a hledání jedinečných osobních pramenů vnitřní moudrosti. Jsem manželka, mamka dvou dětí a věrná obdivovatelka rodinného kocourka Šaňka.

Emoce ve výchově dětí

Ve výchově dětí se v nás objeví i tyto otázky: Jak být dobrým průvodcem emocemi ve výchově dětí? Jak oddělit emoce dítěte od vlastních emocí? Jak všímavě přežít náročné situace? Jak nám může mindfulness pomoc v rodičovství? Andrea a Kasia se pokusí alespoň z části prozkoumat odpovědi, které svou jednoduchostí můžou podpořit každého rodiče.


Změna hesla
Prosím zadejte svůj email. Nové heslo obdržíte emailem.